Overvåkes via mobilen

Digital stalking har gjort at ansatte på krisesenter må tilegne seg ny kunnskap. Stadig flere på krisesenter overvåkes via mobilen. Noe av det første folk må gjøre etter å ha flyktet til krisesenter, er derfor å slå av alle stedstjenester.