Overtidsbetaling i Bingsa

Nesten hver tiende overtidskrone i hele Ålesund kommune ble i fjor utbetalt til ansatte i Bingsa næring. Mellom 2013 og 2016 ble det jobbet over 16.000 timer overtid i Bingsa, skriver Sunnmørsposten (bet. abon.). Personalsjef Roar Reiten sier til avisa at de ikke har hatt gode nok kontrollrutiner, men i fjor starta arbeidet med å innføre samme datasystem for håndtering av arbeidstid som brukes på sykehjem.