NRK Meny
Normal

Overså funn – pasient døde

Legevakta i Ålesund gjorde undersøkelser som kunne avdekt hva som feilet den 22-år gamle pasienten. Likevel ble ikke funnene fanget opp, og 22-åringen døde få timer senere. Nå skal Statens helsetilsyn vurdere sanksjoner mot en legevaktlege.

Tilsynssak

23. januar døde en 22-åring. Nå skal Helsetilsynet vurdere sanksjoner mot en lege.

Foto: Remi Sagen

Idag kom Fylkesmannen i Møre og Romsdal med sin rapport etter granskingen av dødsfallet til en 22- år gammel mann den 23. januar i år.

Assisterende fylkeslege Cato Innerdal sier at de har bedt Statens helsetilsyn vurdere om den ene legen skal straffes for det som har skjedd.

– Statens helsetilsyn skal nå vurdere hvorvidt det er grunnlag for administrativ reaksjon til involvert helsepersonell. Særlig sentralt i den vurderingen Statens helsetilsyn skal gjøre er om hvorvidt pasienten har fått forsvarlig helsehjelp.

-Kunne denne pasienten vært reddet?

– Det kan jeg ikke kommentere, utover å konstatere at funn gjort ved undersøkelse ved legevakten trolig hadde sammenheng med den fastslåtte dødsårsaken, sier innerdal.

Søkte hjelp hos tre leger

Ålesund legevakt

Ålesund legevakt

Foto: Frode Berg / NRK

22-åringen oppsøkte først fastlegen for hjelp den 21. januar. Dagen etter fastlegebesøket oppsøkte også 22-åringen legevakta til Ålesund kommune. Senere samme kveld oppsøkte han nok en gang legevakta i Ålesund.

Det ble tatt prøver og gjort undersøkelser, men mannen ble sendt hjem. Om morgenen den 23. januar døde 22-åringen.

Les også: Åpner tilsynssak mot tre leger

I sin rapport frikjenner Fylkesmannen fastlegen for det som har skjedd. Ansvaret for at det gikk galt blir i hovedsak lagt på en av legene ved Ålesund legevakt.

Cato Innerdal

Assisterende fylkeslege Cato Innerdal.

Foto: Hans Thomas Eikrem / NRK

– Fylkesmannen har bedt Statens helsetilsyn særlig vurdere den første legevaktlegens rolle. Funnene som ble gjort ved undersøkelse hos denne legen ikke ble fulgt opp, sier Innerdal.

Dette fikk konsekvenser for hvordan man håndterte pasientens symptombilde, og innvirkning på de vurderinger som annet helsepersonell senere gjorde.

–Øvrig saksdokumentasjon viser for øvrig av funnene som er gjort er forenlig med antatt dødsårsak, sier Innerdal.

-Hva har legene forklart?

– Fylkesmannen har mottatt skriftlige redegjørelser fra involverte leger. Vi har også vært i telefonisk kontakt med involvert helsepersonell som naturlig nok er preget av saken, og beklager det inntrufne, sier Innerdal.

Legen har overfor Fylkesmannen erkjent at det har skjedd en feil.

–Han er svært preget av det som har skjedd, sier Innerdal.