Over 600 studentar manglar hybel

Studentsamskipnadane har aldri før hatt så stor pågang før skulestart.

 

Over 600 studentar står venteliste for å få seg hybel.

150 av desse har søkt seg til Molde, 450 til Ålesund og Volda.

Oppmodinga frå studentsamskipnadene er likevel å ta kontakt, i tillegg til å vere aktiv i den private marknaden.