Orten tjener privat på at Møreaksen bygges

Stortingspolitiker Helge Orten (H) er medeier i et selskap som har brukt Møreaksen for å få omregulert område til å selge boligtomter. Samtidig kjemper Orten politisk for Møreaksen.

Helge Orten

Arkivfoto: Helge Orten (H) tjener privat på at Møreaksen bygges.

Foto: Trond Vestre / NRK

Det skriver Sunnmørsposten (krever innlogging).

Orten er gjennom selskapet Orten Invest AS engasjert i et selskap som vil utvikle et område for 40 eneboliger og 30 flermannsboliger på Otrøya i Midsund.

Selskapet har brukt Møreaksen som tungt argument for å få omregulert et område til boligformål.

– Det gir Orten en økonomisk egeninteresse av at Møreaksen bygges, skriver Sunnmørsposten.

– Ingen formell habilitetskonflikt

Orten selv mener at dette ikke er problematisk.

– Jeg kan skjønne at noen vil stille spørsmål ved det, men for det første er det ingen formell habilitetskonflikt. Samtidig vil alle eiendommer i Midsund kunne få en positiv utvikling som følge av Møreaksen, det gjelder også min egen bolig. Det er nærmest umulig for en stortingsrepresentant ikke å ha en viss interesse av utviklingen i hjemkommunen, sier stortingspolitikeren til Sunnmørsposten.

– Jeg synes det har vært artig å være med å utvikle et sånt boligområde i hjemkommunen. Det har vært en kombinasjon av idealisme og et håp om å tjene noen kroner, sier han til avisen.