Ormen Lange-anlegget på Aukra

 • Skal hente ut meir gass

  Trass i at to tredeler av gassen på Ormen Lange-feltet er henta ut, skal Shell installere ny teknologi for å hente ut den siste gassen i reservoaret. Dette gir nye milliardinntekter frå gassfeltet i Norskehavet via landanlegget på Aukra og blir ein av dei største utbyggingane i landet. Teknologien har vore prøvd ut på så store djup så langt ute i havet. Forretningsutviklar Lars Gjerdaker i Shell seier Ormen Lange-feltet framleis har ei lang og svært lønsam tid når dei går inn i tredje fase.

  Flyfoto av Nyhamna i Aukra
  Foto: Svein Roger Ivarsen
 • Gass fra Nyhamna i 50-60-70 år til

  Selv om Ormen Lange-feltet blir tømt for gass om 10-15 år,tror avtroppende ordfører Bernhard Riksfjord at gassanlegget på Nyhamna i Aukra består så lenge det er gass i Norskehavet og Barentshavet.
  Nyhamna ble gassknutepunkt for et knapt år siden og tok imot den første gassen fra Aasta Hansteen-feltet like før nyttår 2019. Neste år kommer gass fra Dvalin-feltet inn på Nyhamna .

  Nyhamna landanlegg
  Foto: Shell
 • Gassproduksjonen stoppet søndag

  Det har siden søndag vært stans i gassproduksjonen på Nyhamna i Aukra. – Stansen har vært planlagt fordi anlegget de neste tre ukene skal vedlikeholdes, sier kommunikasjonssjef i Shell, Kitty Eide. Gassanlegget som ble satt i produksjon høsten 2007 er gassknutepunkt og prosesserer gass fra Ormen Lange-feltet i Norskehavet og Aasta Hansteen-feltet nord for Polarsirkelen. Gassen sendes videre i undersjøiske rør til i Europa.

  Kitty Eide, kommunikasjonssjef i Shell/Ormen Lange
  Foto: Ann Eli Nøsen / NRK
 • Maks produksjon allereie

  – Allereie no produserer Aasta Hansteen-feltet maksimalt med gass, fortel administrerande direktør i Gassco, Frode Leversund. For eit halvt år sidan opna gassfeltet Aasta Hansteen nord for Polarsirkelen. Gassen blir tatt i land på Nyhamna i Aukra.

  Aasta Hansteen-feltet
  Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix
 • Vedlikehald på Nyhamna

  Gassanlegget på Nyhamna i Aukra blir stoppa tre veker i september, når det er vedlikehald av anlegget. Gassanlegget blei opna hausten 2007 og den første gassen frå Ormen Lange-feltet blei ført i land i Aukra og sendt vidare til England. Administrerande direktør Frode Leversund seier dei gjer klar Nyhamna for oppgradering om fem-seks veker.

  Frode Leversund
  Foto: Roar Strøm / NRK