Ormen Lange-anlegget på Aukra

  • Trur på meir gass til Aukra


    Ordførar Bernhard Riksfjord i Aukra ønskjer at gass frå fleire nye felt skal bli ilandførte til Nyhamna. I dag gir han energiminister Terje Søviknes eit brev om dette, og har tru på positivt svar. – Nyhamna er av dei mest moderne gassmottaka, så det er naturleg at gass frå Norskehavet og Barentshavet kjem til Nyhamna i Aukra.

    Polarled kommer inn til Nyhamna
    Foto: Lillian Aasheim / Shell
  • Brann ved Ormen Lange på Aukra

    Naudetatane rykker ut etter melding om brann ved Ormen Lange-landanlegget på Aukra. Ifølgje operasjonsleiaren i Møre og Romsdal politidistrikt er det ikkje avklart om det brenn ved anlegget eller om brannalarmen har gått på grunn av ein teknisk svikt.