NRK Meny

Ordføreropprop om E-39

11 ordførere fra Sunnmøre og Romsdal venter at byggingen av Møreaksen under Romsdalsfjorden og over Julsundet starter i 2018 og at arbeidet med Hafast mellom Hareid og Sula starter i 2023. Det går frem av et brev til samferdselsministeren, og er tenkt som et signal til arbeidet med Nasjonal Transportplan for 2018-29.

Video Møreaksen vil ha fortgang i arbeidet
Foto: Nyhetsspiller