– Ikke holdbart å oppleve dette hver høst

RAUMA (NRK): Ordfører i Rauma etterlyser en løsning på situasjonen rundt det rasfarlige fjellet Mannen.

Lars Olav Hustad

Ordfører i Rauma, Lars Olav Hustad, etterlyser nå svar fra NVE og departementet på hva de skal gjøre med situasjonen for dem som bor under det rasfarlige fjellet.

Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

Torsdag ble de 11 innbyggerne som bor under det rasfarlige partiet i fjellet Mannen evakuert fra hjemmene sine da nedbør gjorde at fjellet igjen begynte å bevege på seg.

Fjellet ved Mannen

Siden torsdag kveld holdt Sivilforsvaret vakt ved Horgheim under fjellet for å lytte etter steinsprang og sørge for at ingen forvillet seg inn i evakueringssonen.

Foto: Olaug Bjørneset / NRK

– Det har vært hektisk, spesielt for dem som har vært evakuert har det vært trasig, sier ordfører i Rauma, Lars Olav Hustad.

Prøvde å utløse skred ved hjelp av ekstra vann

Dette er fjerde gangen farenivået blir satt opp til ekstrem rasfare. Det spesielle denne gangen var at NVE ved hjelp av et vannsystem tilførte ekstra vann fra toppen av fjellet og ned i sprekkene.

Lars Harald Blikra

Sjefgeolog i NVE, Lars Harald Blikra, sa t de var skuffet på beboernes vegne over at de ikke fikk utløst et større skred.

Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK

Fjellet responderte på vannet, og bevegelsene var helt oppe i 20 centimeter i døgnet. Likevel lyktes det dem ikke å løsne et større skred. Søndag fikk de evakuerte flytte hjem.

Fjellet Mannen mandag 09.10

Slik så det ut ved Mannen mandag. Da var de siste registrerte bevegelsene på fem centimeter i timen.

Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK

Ønsker en løsning på situasjonen

Ordføreren i Rauma ønsker nå å ha et møte med Olje- og energidepartementet og NVE om situasjonen.

– Det blir brukt store ressurser på dette for fjerde året på rad. Vi vil gjerne høre hva de sier om tiden fremover.

Ordføreren vet ikke hva utfallet av et slikt møte kan bli, men sier at deres oppgave er å ta vare på innbyggerne.

– Det er ikke holdbart over tid at de som bor under Mannen skal få oppleve dette hver høst. Det tærer på for enkelte, og det er kommet til et nivå der det ikke går lenger. Så det er behov for å kunne gå litt videre i denne saken. Vi må høre om det er andre muligheter, eller om man kan øke kapasiteten på vanntanker og så videre.

Håper det er over for i år

Mannen pressebreaf

Det har vært stort presseoppbud i Romsdalen som har fulgt med på utviklingen.

Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK

Ordføreren skryter av samarbeidet kommunen har hatt med alle de involverte beredskapsetatene, men situasjonen er krevende og tar mye tid og ressurser hver høst.

– Tror du det er over for i år?

– Jeg er heldigvis ingen geolog eller meteorolog. Det får bli som det blir. Men for dem som bor der får vi håpe det ikke blir flere aksjoner i år hvert fall, sier ordføreren.

– Gjør det for beboerne

Avdelingsdirektør i NVE, Anne Britt Leifseth på pressekonferanse

Anne Britt Leifseth er direktør for skred- og vassdragsavdelingen i NVE.

Foto: Arne Vatnøy / NRK

NVE sier at de vil stille i møte dersom de får en henvendelse fra kommunen.

– Jeg skjønner at folk som bor der synes dette er slitsomt. Alt vi gjør, både overvåkning, varsling og at vi prøver dette vanntiltaket, er kun av hensyn til de som bor der, sier Anne Britt Leifseth.

Hun minner om at NVE kun så vidt har avsluttet helgas beredskap, og sier de nå trenger litt tid.

– Nå har vi prøvd dette en gang, og det fikk ikke den ønska effekten, men vi har ikke fått evaluert dette nøye ennå, sier hun.

Se utviklingen ved fjellet "Mannen".