Ordføreren i Rindal: – Jeg er veldig skuffet over at vi vekker frontene på nytt

Med knappest mulig flertall bestemte kommunestyret i Rindal onsdag at spørsmålet om kommunesammenslåing skal opp ny behandling.

Ola T. Heggem

Ordføreren i Rindal, Ola T. Heggem, liker ikke at spørsmålet om kommunesammenslåing kommer opp på nytt

Foto: Trond Vestre / NRK

– Jeg er veldig skuffet over at vi vekker sovende bjørner og at vi vekker frontene på nytt i denne saken, sier ordfører Ola T. Heggem (Sp).

Tidligere har kommunestyret vedtatt at Rindal skal fortsette som egen kommune, men dersom regjeringa og Stortinget vil slå sammen kommuner med tvang så bør det skje med kommuner i Orkdalsregionen.

Anbefaling fra Fylkesmannen

Det var Høyre og varaordfører Magnar Dalsegg som tok opp saken der det ble vist til at Fylkesmannen i Møre og Romsdal har anbefalt at Rindal blir slått sammen med Meldal, Orkdal, Agdenes og deler av Snillfjord til nye Orkland kommune fra og med 1.januar 2020.

Denne anbefalingen kom under en konferanse 3.oktober samtidig som Fylkesmannen mente at Rindal bør få godkjent søknaden om å få skifte fylke og bli en del av Trøndelag. Denne anbefalingen har fått støtte fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

I tillegg pekte Dalsegg på at Rindal kommune vil miste rundt 2,6 millioner kroner i inntekter fra eiendomsskatten fra kraftproduksjonen.

Saken ble reist gjennom en interpellasjon som innebærer at det blir stilt et spørsmål som hele kommunestyret kan debattere, og som kan ende opp i et forslag til vedtak.

– Ingen nye opplysninger

I sitt svar på interpellasjonen avviste ordfører Ola T. Heggem argumentene for å ta opp igjen spørsmålet om sammenslåing fordi han mente det ikke var kommet noen nye opplysninger.

Men da det ble fremmet forslag om å få saken opp til ny behandling fikk dette vedtatt med 9 mot 8 stemmer.

– Det som ble pekt på som nye opplysninger, er ikke noe nytt etter min mening. Hva fylkesmannen ville anbefale visste vi jo på forhånd. Det fortalte fylkesmennen til oss. Og at fylkesmennene vil anbefale større kommuner kan umulig komme overraskende på noen, sier Ola T. Heggem som mener Rindal er best tjent med å fortsette som egen kommune.

Kommuneadministrasjonen i Rindal skal nå forberede en ny sak som kommer opp i møtet i kommunestyret 14.desember.