Ordførere med valgets kvaler

De topp-tillitsvalgte i romsdalskommunene vet enda ikke om det blir en ny stor-kommune for Romsdalshalvøya eller om to og to finner hverandre.

Eideordfører Egil Strand og Frænaordfører Tove Henøen

Kan Eide-ordfører Egil Strand og Fræna-ordfører Tove Henøen finne hverandre i en ny kommune?

Foto: Gunnar Sandvik

Mandag møttes ordførere og varaordførere i sju romsdalskommuner for å diskutere en ny storkommune for Romsdal. Etter møtet er det fortsatt helt åpent.

Nærmere et svar fredag

Representanter fra Romsdalskommunene møttes i Molde

Ordførere og varaordførere i Romsdal er veldig usikre på hva de vil gå inn for når det gjelder kommunegrenser i Romsdal

Foto: Gunnar Sandvik

Kommende fredag får vi vite mer. Da skal de sju kommunene Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Nesset, Molde og Midsund ha ferdig et dokument som beskriver en storkommune på Romsdalshalvøya. Flere på møtet mandag tror de klarer det, men er usikre på om det er det sammen som om det blir en ny stor kommune.

Eide valgte Romsdal
Ordfører Egil Strand (H) i Eide

Ordfører Egil Strand (H) tror det er mest realistisk å slå seg sammen med Fræna i første omgang

Foto: Gunnar Sandvik

Eide kommune valgte før jul å melde seg ut av kommunesamarbeidet på Nordmøre og signaliserte dermed at de ønsker å slutte seg til Romsdalsregionen. Ordfører Egil Strand (H) ser for seg tre alternativ. Det første er en storkommune bestående av de sju over, det andre er sammenslåing med Fræna og det tredje er å fortsette som i dag (det såkalte null-alternativet)

Men hvis du skal velge i dag, hva er det mest sannsynlige?

– På kort sikt tror jeg det er enklest om vi slår oss sammen med Fræna, sier Strand.

Les også: Eide vil vente

Midsund vil inn i storkommunen Romsdal
Frits Inge Godø (V) er varaordfører i Midsund

Varaordfører Frits Inge Godø i Midsund vil ha kommunen med i en ny storkommune

Foto: Gunnar Sandvik

Varaordfører i Midsund, Frits Inge Godø fra Venstre tror de blir enige om et dokument som omtaler en ny storkommune, men om det blir noe av er helt åpent. Selv mener han at en stor kommune er det beste for sin kommune.

Men vil ikke Midsund "drukne" i en ny storkommune?

– Nei, vi skal ha skoler, sykehjem og legetjenester og jeg mener personlig at vi da vil kunne gi innbyggerne et bedre tilbud enn om vi fortsatt blir en liten kommune, sier Godø.