Hopp til innhold

– En dårlig idé

Et flertall av politikerne i Ålesund vil ha bomstasjon i Brusdal. Om det blir resultatet torsdag er det strategi med høy risiko, mener ordfører i Skodje, Dag Olav Tennfjord (H)

Innfartsveien Ålesund

BYPAKKE: Torsdag skal formannskap og bystyre i Ålesund behandle alternativene for revidert bypakke.

Foto: Hans Olav Landsverk / NRK

Torsdag i forrige uke la rådmannen i Ålesund frem sitt forslag til revidert bypakkeløsning.

Sindre Nakken

FLERTALL: Bystyrerepresentant Sindre Nakken (Ap) håper på et tydelig flertall for bypakkealternativ.

Foto: Trond Vestre / NRK

Siden da har politikerne diskutert flittig, og bystyrerepresentant for Arbeiderpartiet, Sindre Nakken, sier et flertall vil ha et annet alternativ enn det rådmannen landet på. Denne løsninga innebærer fire ekstra bomstasjoner.

Torsdag skal formannskap og bystyre i Ålesund behandle alternativene for revidert bypakke.

– Ingen av disse forslagene er optimale, og det viktigste for min del er at vi får et tydelig flertall, uansett alternativ, sier Nakken.

Skuffet nabo

Dag Olav Tennfjord

SKUFFA: Ordfører i Skodje, Dag Olav Tennfjord, mener politikerne i nabokommunen er på ville veier dersom de går inn for alternativ 2.

Foto: Trond Vestre / NRK

– Jeg er skuffet og overrasket over at et flertall i Ålesund går for denne varianten. En bom i Brusdalen for trafikanter uten nytte av prosjektet er dessuten i strid med høringsuttalelsen fra samferdselsministeren, sier Dag Olav Tennfjord.

– Høyrisikostrategi

Ordføreren tror et eventuelt vedtak om å gå for et alternativ med bom i Brusdalen vil møte motstand hos ministeren, fordi Ketil Solvik-Olsen (Frp) har vært så tydelig på at de som betaler skal ha direkte nytte av prosjektet.

– Risikoen for at ålesundspolitikerne får denne saka tilbake i fanget enda en gang er svært stor, tror Tennfjord.

I tillegg hevder han at denne løsningen utvilsomt vekke stor uvilje hos alle pendlerne i kommunen hans som hver dag reiser inn i Ålesund for å jobbe. Ordføreren tror også at saken også har et potensial i seg som kan forsure klimaet mellom to kommuner som står midt i en kommunereform.

– Vedtaket er ennå ikke gjort, og vi vil nå trykke på for at alternativ én får flertall, sier naboordføreren.

Spleiselag

Jim Arve Røssevoll (Ap), ordfører i Sula.

FORNØYD: Jim Arve Røssevoll, ordfører i Sula mener det er viktig å bidra til en løsning i Ålesund.

Foto: Trond Vestre / NRK

Jim Arve Røssevoll (Ap), ordfører i Sula kommune er mer positiv til forslaget.

Han hevder innbyggerne i Sula godt kan leve med å betale bompenger for å kjøre bil til Moa, så lenge de kan komme seg ut av kommunen og videre uten å møte en bom.

– Selv om ingen av oss liker å betale mer enn vi absolutt må, må vi akseptere at vi er en del av samfunnet og da må vi bidra. Dessuten tror jeg næringslivet i Sula vil nyte godt av at det blir en litt høyere terskel for å reise til Ålesund, sier Røssevoll.