Opptur for reiselivsnæringa i fylket

Ny rapport viser gode resultater og en lysende fremtid for reiselivsnæringa i Møre og Romsdal.

Rampestreken

Opplevelser blir viktigere for reiselivsnæringa. Her ved Rampestreken på Åndalsnes.

Foto: Matti Bernitz

I et fylke preget av flotte fjorder, fossefall og fjell, ligger reiselivsnæringa som noe av det mest verdifulle vi har. Ser man bort ifra olje og gass, og det maritime, har reiselivet vokst raskere enn det øvrige næringslivet i fylket.

– Det er gode resultater. At reiselivsnæringa vokser påvirker attraktiviteten i fylket vårt, forteller assisterende regional- og næringssjef i Møre og Romsdal fylkeskommune, Ragna Brenne Bjerkeset.

Opplevelsesbransjen er størst

I rapporten gjennomført av Menon Economics for fylkeskommunen i Møre og Romsdal, står det at det først og fremst er den delen av bransjen som leverer opplevelser som har den største vedriskapningseffekten. Bjerkeset tror satsingen på kultur og aktivitetsleverandører blir stadig viktigere.

assisterande regional- og næringssjef i Møre og Romsdal fylkeskommune, Ragna Brenne Bjerkeset.

Assisterende regional- og næringssjef i Møre og Romsdal fylkeskommune, Ragna Brenne Bjerkeset.

Foto: MR fylke

– Vi ser en verdiskapningseffekt i hele bransjen, men det er opplevelsesdelen av næringa som har størst gevinst. Bedriftene har blitt mer solide i perioden og vi har fått en produksjonsvekst i en arbeidsintensiv næring, forteller hun.

Rapporten baserer seg på tall helt tilbake til 2004 frem til 2015, hvor reiselivet har holdt en stabil vekst. Mens oljeprisfallet har slått ut på flere næringer, har ikke reiselivet blitt påvirket på samme måte.

– Tilreisende turister har tatt igjen det tapet som har preget nedgang, forteller Bjerkeset.

​Bidrar til flere etableringer

Bransjer som transportsektoren, overnatting, spisesteder og kultur mener Bjerkeset alle er med på å gi en økt verdiskapningseffekt for å bo og leve i fylket.

– Vi ser at det er lettere for entreprenører å etablere seg her. Det å ha et bredt tjenestetilbud er også viktig for oss som bor her fast, og bidrar til et mer dynamisk arbeidsmarked med flere unge, sier hun.

Hun mener at rapporten viser hvordan fylket gjør sin del i både den nasjonale og internasjonale veksten som er i reiselivsnæringa, og gleder seg til veien videre.

– Vi synes det er veldig oppløftende og viser det blir jobbet godt både i private aktører og det offentlige. Det er en spennende utvikling vi ser fremfor oss, sier hun.