Oppsigelser i Kristiansund

50 medarbeidere blir sagt opp i NorSea Group, som betjener de store oljebasene langs kysten. Hovedvekten av kuttene tas i Stavanger og Kristiansund, melder Sysla. Årsaken til nedbemanningene skal være et ønske om å kutte ned på kostnader knyttet til administrasjon, men også en endring i konsernets struktur. Ifølge Sysla har nedbemanningsprosessen skapt betydelig misnøye og uro blant de ansatte i konsernet.