NRK Meny

Oppseiingane utsett til over jul

Tilsette ved Rolls-Royce skal få sleppe å få oppseiingane rett inn i jula, skriv VikebladetVestposten.

Tillitsvalde har argumentert med «etiske føresetnader» slik at oppseiingsprosessen skulle stoppast før jul.

– Dette har leiinga teke omsyn til, både fordi dei ville vere til hjelp og også å få betre tid til å ta gode avgjerder, seier tillitsvald Gina Bjørdal til Vikebladet/Vestposten.

Vedtaket om å legge ned avdelinga i Hjørungavåg kom i august.