NRK Meny

Opprusting av turvei

Miljødirektoratet skal nå avgjøre om turveien gjennom Måslia på Ørskogfjellet kan rustes opp vesentlig. Det er til dels vått og gjengrodd langs den tidligere Trondhjemske postvei, og Ørskog historielag og flere andre vil blant annet gruslegge veien. Men Fylkesmannen mener inngrepene er for store i det verna området, og sier bare ja til mindre deler av prosjektet. Måslia ble freda i 1996, og ble da karakterisert som et sjelden stort og urørt myrområde.