Opprettholder rødt farenivå

Hastigheten er avtatt noe, men er fortsatt høy, melder NVE. Rødt farenivå for Veslemannen opprettholdes. Hastigheten ligger nå på 40 cm per døgn i den øvre delen, og i underkant av 2 cm i den nedre. Det går fortsatt en del steinsprang, sier NVE.