Opprettheld akuttkirurgien i Volda

Styret i Helse Møre og Romsdal stadfesta i dag at akuttkirurgien i Volda skal oppretthaldast.

Vedtaket føreset eit nært samarbeid med fagmiljøa ved sjukehuset i Ålesund.

Jo Åsmund Lund
Foto: Terje Reite / NRK