NRK Meny
Normal

– Mange har ikke fått den hjelpen de trenger etter terroren

Tre år etter terrorangrepet mot regjeringskvartalet og AUF-leiren på Utøya er det fremdeles mange som ikke har fått den hjelpen og oppfølgingen de trenger. Nå skal Møre og Romsdal få nettverk for kommunale kriseteam.

Minnemarkering i Bergen 22.juli 2012

Over hele landet ble det lagt ned roser for de omkomne etter terroren 22. juli 2011.

Foto: Hanne Marie Molde/NRK

Ingrid Olafsdotter Nesland i Averøy er koordinator for det nye nettverket og forteller at det er mange som sliter tre år etter terroren.

– Vi har fått tydelige tilbakemeldinger på at det er mange som sliter. Når sorgprosessen kommer i gang, så er det ingen der. Det er tilbakemeldingene vi har fått, forteller hun.

Les også:

Mangler kunnskap

Nettverket skal etableres i september. Det skal sørge for at kriseteam har ressurser og kunnskap til å takle både kriser og ettervirkninger. Ikke alle har vært like flinke til det etter 22. juli for tre år siden.

– Det er en konsekvens og en erkjennelse av at det mangler nyere kunnskap om traumer og traumers konsekvenser. I Møre og Romsdal har vi ønsket å fokusere på dette og tatt tilbakemeldingene på alvor, sier hun.

Oppfølging over mange år

Etter hendelsene i 2011 tok fylkesmannen i Møre og Romsdal initiativ til å arrangere erfarings og beredskapskonferanse. Men konferansen i 2012 måtte avlyses på grunn av manglende oppslutning og i 2013 møtte ikke 5 av de 13 kommunene som var direkte berørte av terrorangrepet. Med det nye nettverket håper Nesland at det blir større forståelse for at oppfølgingsarbeid etter kriser må strekke seg over mange år.

– Sorgprosessene er så ulike. Mange beskriver at når stormen har lagt seg til ro, så er det da reaksjonene kommer. Det er da det er tid for egen sorg, forteller hun.

Har det vært positive holdninger i de ulike kommunene for å få til et slikt arbeid?

– Det har vært mange positive tilbakemeldinger på at dette har folk ventet på. Jeg har også møtt positive holdninger på at dette vil bli bra, og må bli bra, sier hun.

Utøya

I dag vil det bli markering på Utøya for å minnes dem som mistet livet.

Foto: JONATHAN NACKSTRAND / Afp