Oppklarte mer enn forventet

Politiet i Nordmøre og Romsdal oppklarte langt flere narkotikasaker enn de hadde forventet i fjor.

Politiet på jakt etter narkotika og tjuvgods

Illustrasjonsfoto: Politiet på jakt etter narkotika

Foto: Arild Pettersen / NRK

Selv om det ligger mye arbeid bak, har også noe vært flaks.

- Noen av sakene har vi hatt en lettvint tilgang til. Vi har fått tips, og gjort beslag uten de store anstrengelsene. Men i de fleste sakene har vi brukt betydelig med midler og innsats for å få oppklart den enkelte sak, sier politiinspektør Ole Ødegård.

Les også: - Store mengder narkotika

Grove narkotikasaker

Politiet i Nordmøre og Romsdal hadde regnet med å oppklare rundt 20 narkotikasaker i fjor, men fikk løst langt flere saker. Det er i de to bykommunene Molde og Kristiansund det har vært flest saker og de handler i hovedsak om amfetamin og hasj.

- Det er antall grove narkotikasaker som utpeker seg. Vi har 34 saker i 2008, mot 17 saker i 2007.

Ødegård tror det vil være mindre flyt av narkotika i området som følge av politiet sitt arbeid.

- Når vi tar bakmenn vil det vanskeliggjøre tilgangen på stoff, og forhåpentligvis ta bort profitten til de som tjener på dette.