Oppjusterer skredvarselet

NVE oppjusterer farevarselet for jord- og flaumskredfare i fleire kommunar i indre strøk av Møre og Romsdal, og sør i Trøndelag. Der er det no oransje nivå på farevarselet, som inneber at mange skredhendingar er venta. Nokre av dei kan få store konsekvensar. Store hendingar kan nå busetnad, veg eller jernbane. Det skriv varsom.no.

ORANSJ FAREVARSEL FOR SKRED.
Foto: SKJERMDUMP / VARSOM.NO