Oppdrettsnæringen ser mot en luseløs fremtid

Godt samarbeid i oppdrettsnæringen skal sørge for å ta knekken på lakselusa. – Alle er tjent med at naboen har kontroll på lusa, sier Tore Mjelde i Aqua Gen.

Tore Mjelde Aqua Gen

OPPDRETT: Tore Mjelde sier at oppdrettsnæringen jobber mot et felles mål.

Foto: Anne-Mari Flatset/NRK

oppdrettsanlegg

ANLEGG: Det er blitt mindre lus i oppdrettsanleggene langs kysten.

Foto: Arild Nybø/Flickr

NRK skrev torsdag om fremgangen oppdrettsnæringen opplever med tanke på håndtering av lakselus. Beregninger viser at antall lus i oppdrettsanleggene er halvert sammenlignet med samme periode i fjor.

Næringen har fått mye pepper tidligere for sin håndtering av luseproblemet, men får nå skryt av Mattilsynet som gjennomfører kontroller på anleggene.

Driftsleder i fiskeavlselskapet Agua Gen på Tingvoll, Tore Mjelde, mener at bedre samarbeid på tvers av ulike selskaper har bidratt til fremgangen.

– Jeg er helt sikker på at det jobbes knallhardt i alle andre selskap og at vi jobber mot et felles mål. Jeg føler selv at det er mye mer samarbeid mellom selskapene nå enn det var tidligere. Alle er tjent med at naboen har kontroll på lusa, sier han.

Rensefisk og luseskjørt

Til tross for gode resultater den siste tiden, er det på høsten at det tradisjonelt sett er størst mengder lus og at den virkelig store utfordringen dukker opp. Men i år er man bedre forberedt enn tidligere.

– Nå har vi en bra situasjon og vi tror at vi går en god høst i møte med tanke på lusehåndtering. Vi har tatt nye steg ved å være forebyggende både med rensefisk og luseskjørt. Det ser bra ut per i dag, sier Mjelde.

Selv om den fryktede høsten nærmer seg, har han større tro nå enn tidligere på at de vil lykkes.

– Ja, jeg får håpe det, sier driftslederen.

Delte meninger blant elvefiskerne

Georg Solem i Surna Elveeigarlag

POSITIV: Georg Solem i Surna Elveeierlag. Han liker fremgangen i oppdrettsnæringen.

Foto: Gunnar Sandvik/NRK

Leder i Surnadal elveeierlag, Georg Solem, sier at han og de andre fiskerne har merket nedgangen i antall lus i elvene.

– Det er litt mindre lus på laksen enn det vi har vært vant til å se de siste årene. Det er sjelden vi ser at det er altfor mye lus på fisken, forteller han.

Han har troen på videre bedring i fremtiden og tror oppdrettsnæringen vil fortsette å forandre seg til det bedre.

– Vi har hørt at det er strengere tiltak for å få bukt med lusa i oppdrettsanleggene, så jeg håper at dette er et resultat av det, sier Solem.

Randulf Tverrfjell i fiskeutvalget i Møre og Romsdal Jeger og Fisk er mindre positiv. Han mener at det i noen tilfeller er lavere forekomst av lakselus, mens det i andre er høyere.

– Og da skal vi ha med oss at 2015 var et ille år, sier Tverrfjell.

– Nå sitter jeg på Gjøra camping og fisker her, og en kamerat av meg har fått lakselus på fisken og det er mange mil oppe i elven, forteller han.