NRK Meny
Normal

Tvunget til å halvere produksjonen

Mattilsynet strammer grepet om oppdrettsnæringa. Åtte nye anlegg må halvere produksjonen neste år.

Fiskeslakting i Storfjorden

Bilde fra et av Fjordlaks sine anlegg. To anlegg fra Fjordlaks må redusere produksjonen av oppdrettsfisk.

Foto: Janne-Marit Myklebust / NRK

Mattilsynet har i dag sendt ut varsler om redusert produksjon til åtte nye oppdrettsanlegg. Fem ligger i Møre og Romsdal og tre i Nord-Trøndelag.

Bjørn Røthe Knudtsen

Bjørn Røthe Knudtsen, regiondirektør i Mattilsynet.

Foto: Mattilsynet

Dette er anlegg som har hatt langvarige lakselusoverskridelser. Derfor har de fått varsel om å halvere produksjonen, forteller Bjørn Røthe Knudtsen, regiondirektør i Mattilsynet.

Totalt har 21 anlegg i Møre og Romsdal, Trøndelag, Hordaland og Norland fått beskjed om å halvere produksjonen. Mattilsynet sier at de fortløpende vurdere om nye anlegg skal få restriksjoner.

Se hele listen her

Alle oppdrettsanlegg skal holde seg under et bestemt lakselusnivå for å hindre smitte til andre oppdrettsanlegg og villfisk. Max tillate lusemengde er 0.5 voksen holus pr. fisk. I Møre og Romsdal har enkelte anlegg vært opp i over ni voksne holus pr. fisk.

– Ikke alle klarer å holde lusetallene nede. Det er viktig å få luket ut disse lokalitetene fordi de ødelegger for andre og bidrar til flere behandlinger, økt resistens og gir dårligere fiskehelse og fiskevelferd, sier Knudtsen.

Lusedata.no har oversikt over snittet av lus pr. fylke.

Langvarige problemer

Lakselus

Myndighetene har satt grensen på 0.5 voksen holus pr. fisk i anlegg. Enkelte har opp til ni lus pr. fisk.

Foto: NRK

Oppdrettsnæringene har i flere år slitt med lakselus. Bruken av gift for å drepe lusa har økt kraftig. Siste virkemiddelet Mattilsynet har, er å kreve redusert produksjon.

Lakseluseproblemene i Møre og Romsdal vekker interesse i internasjonal fiskerimedier.

– Langvarige overskridelser kan være et uttrykk for at produksjonen er for stor på lokaliteten og at oppdretterne mangler behandlings- og utslaktings-kapasitet. De kan derfor få redusert produksjon for minimum et utsett, forteller Knudtsen.

Generelt lave lusenivå

Are Kvistad

Are Kvistad er kommunikasjonsdirektør i Sjømat Norge

Foto: Sjømat Norge

Are Kvistad er kommunikasjonsdirektør i Sjømat Norge. Har mener at situasjonen ikke er så ille.

– Hovedbildet er at det er god kontroll på lusenivåene. Situasjonen er ikke representativ for hele kysten. Det er spesielt deler av Midt-Norge som har en ekstra krevende lusesituasjon. Både på Vestlandet og i Nord-Norge er situasjonen i hovedtrekk som tidligere år, med god kontroll på lusenivåene i anleggene, sier Kvistad.

Hvor dramatisk er dette for næringa?

– Det er det bedriftene selv som kan svare på. Vi kjenner ikke til om dette er fisk som uansett skulle slaktes, eller om påleggene innebærer et vesentlig forsert uttak.

21 anlegg har nå fått beskjed om å halvere sin produksjon. Samtidig har svært mange anlegg søkt om å få øke sin produksjon av oppdrettsfisk. Men Kvistad sier at de som sliter med lusepåslag, må øke dette problemet før en øker biomassen.

– Det blir ingen økning i produksjonen dersom man ikke har god kontroll med lusenivåene. Regjeringen har slått fast at nettopp forekomst av lus i anleggene er det som skal bestemme om bedriftene skal få produsere mer laks eller ikke, og det er vi enige i, sier Kvistad.