Russarar skal godkjenne oppdrettsanlegg

Veterinærar frå Russland kjem til Norge for å godkjenne norske oppdrettsanlegg.

Fiskeoppdrett
Foto: Odd Kristian Dahle / NRK

Russisiske styresmakter set strenge krav til anlegga, og berre 25 norske anlegg har i dag lov til å levere fisk til den russiske marknaden.

No opnar russerane for at fleire skal bli godkjende. Fristen frå Mattilsynet til å melde seg på inspeksjon går ut i dag. Seksjonssjef i Mattilsynet Henning Teigene reknar med at interessa for norske laksebedrifter er stor.

Laks i merder

Slakteferdig laks.

Foto: Odd Kristian Dahle / NRK

– Vi reknar med at det kjem inn fleire bedrifter som vil ha inspeksjonar, seier Teigene.

Strenge krav

Inspeksjonane vil verte gjennomført i siste halvdel av mai og er omfattande.

– Russiske styresmakter krev at anlegga som skal levere til Russland følgjer russisk regelverk. I stor grad er dette svært likt det vi praktiserer i Norge, men i enkelte tilfelle meir detaljert, seier Teigene.

Stor marknad

Frykter for laksemarkedet

Laksestriden kan bli langvarig

Mer laks til Russland

Russland er den tredje største marknaden for norsk laks. Marknadsanalytikar Paul Aandal i Eksportutvalet for fisk, seier dette kan bety mykje for norsk eksport av laks.

– Russland er ein dei viktigaste marknadane for norsk sjømat, så når fleire bedrifter for tilgang til denne marknaden kan føre til ytterlegare auke i norsk sjømateksport austover, seier Aandal.