Open for alle igjen

Fylkesveg 656 mellom Valle og Magerholm ferjekai i Skodje og Ålesund har vore stengt for tyngre køyretøy grunna vanskelege køyreforhold. No er vegen opna for fri ferdsel, melder vegvesenet.