Ønskjer fleire gangfelt

Sjølv om vi har 852 gangfelt i fylket så er det mange som vil ha fleire. Gangfelt er ikkje trafikktryggingstiltak men dei fleste ulykker for mjuke trafikantar skjer ved kryssing av veg. I samferdselsutvalet argumenterte Charles Tøsse frå Høgre for opphøgde gangfelt med god lyssetting, til dømes ved skular.

Opplyst gangfelt
Foto: Anders Fehn / NRK