NRK Meny
Normal

Ønsker sterkere rettsvern for barn

Dødsfallet i Blindheim barnehage bør føre til sterkere rettsvern for barn. Det mener foreldrene til 4 år gamle Adrian Gjærde som mistet livet i en ulykke i barnehagen i fjor.

Dødsfallet i Blindheim barnehage bør føre til sterkere rettsvern for barn, mener foreldrene. Statsadvokaten vil ikke ta ut tiltale.

SE TV-SAKEN: Foreldrene til 4 år gamle Adrian Gjærde som mistet livet i en ulykke i Blindheim barnehage, ønsker et sterkere rettsvern for barn. Foto/redigering: Øyvind Berge Sæbjørnsen.

Foreldrene ønsker at enkeltpersoner skal kunne stilles til ansvar dersom det kan påvises uaktsomhet i saker der barn dør eller blir alvorlig skadd.

– For oss er det viktig at denne saken ikke blir glemt, og at den blir fulgt opp også på det politiske plan, seier far til Adrian, Geir Gjærde.

Bot på 50.000

Tirsdag ble det klart at statsadvokaten har bestemt at Blindheim barnehage får en foretaksbot på 50 000 kroner for å ikke ha hatt gode nok rutiner for å hindre ulykker.

Det skjer 10 måneder etter at 4 år gamle Adrian Gjærde ble funnet livløs i en garderoben av barnehagepersonalet.

Det er trolig første gang en norsk barnehage blir ilagt foretaksbot etter et dødsfall eller en ulykke. For foreldrene til Adrian var det viktig at ansvaret for ulykken ble tydeliggjort.

– Det var først og fremst viktig for oss å få plassert ansvaret for ulykken der det hører hjemme, sier Gjærde.

Tungt å svelge

Statsadvokaten i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane kaller ulykken et resultat av rutinesvikt og manglende oppfølging, men vil likevel ikke reise sak mot enkeltpersoner etter dødsfallet.

Det har vært tungt for foreldrene til Adrian å svelge.

– Vi hadde jo håpet at denne saken ville bli avgjort i rettssalen, og at vi ville få belyst den der og fått frem alle faktaene i saken, sier Gjærde.

Trenger tid

Det er nå opp til ledelsen i barnehagen å vurdere om de godtar foretaksboten på 50.000 kr, eller om saken skal gå til retten.

Det var styrelederen i barnehagen som opplyste til statsadvokaten at de trengte mer tid før de kunne gi svaret sitt.