Ønsker sjefen velkommen

Flere av de ansatte i Helse Møre og Romsdal har i dag ønsket sin nye sjef, Øyvind Bakke, velkommen via innlegg på Facebook-grupppa ring i bjella. Bakke har sin første dag som sjef i helseforetaket, og innleggene er alle positivt vinklet, men de inneholder også krav om økt bemanning, likelønn og faglig og teknisk utvikling av foretaket.

Ønsker ny sjef velkommen
Foto: skjermdump