Ønsker mer fokus på psykisk helse

Møre og Romsdal fylkeskommune må ta initiativet til et fellesmøte med kommuner, helseforetaket og Ungdomspanelet for å diskutere psykisk helse, mener Høyres Monica Molvær. Hun ønsker at fylkeskommunedirektøren skal ta initiativ til det. – Det er frustrerende at vi er prisgitt hvilke tilbud kommunene gir og at tilbudet er forskjellig ut ifra hvilken videregående skole du går på, sier Molvær. Under ungdommens spørretime tirsdag var dette ett av temaene Ungdomspanelet tok opp.

Monica Molvær
Foto: Møre og Romsdal Høyre