Ønsker lokale tilpasninger

Helsedirektoratet snur om vurdering av lokale tilpasninger av karantenetiltak. Kommuneoverlege Cato Innerdal i Molde er en av dem som har forsøkt å argumentere for lokale karanteneregler. På sin Facebook-side skriver han: – Et av argumentene for disse vedtakene var at landet ikke kunne ses under ett, og at tiltakene måtte tilpasses smittesituasjonen i de ulike regionene/fylkene/kommunene. Samtidig var dette et argument vi ikke fikk spesielt mye gehør for sentralt. Det er jo fristende å si: Hva er det vi har sagt? Og: Velkommen etter!, skriver Innerdal. Til Dagens Medisin sier kommuneoverlegen videre at han har tillit til fagmyndighetene, men at han blir i tvil på hva som plutselig gjør det aktuelt med lokale tilpasninger nå – når det var uaktuelt for en uke siden. Til Dagens Medisin svarer assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad at ulike tiltak ut fra ulik smittesituasjon i ulike områder er en av mange ting som vurderes kontinuerlig, både av Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.