Ønsker krafttak for et reint hav

Møre og Romsdal Venstre vil ha et krafttak for å sikre et reint hav. Det gjelder både internasjonalt og nasjonalt. Under fylkesårsmøtet ble det pekt på at søppel er en stor trussel. I tillegg mener Møre og Romsdal Venstre at det er viktig at Mørefeltene blir beskyttet mot petroleumsvirksomhet, i tillegg til Lofoten, Vesterålen og Senja.

Pål Farstad, Amalie Birkhol, Lena Landsverk Sande og Olbjørn Kvernberg
Foto: Møre og Romsdal Venstre

Flere nyheter fra Møre og Romsdal