Ønsker ikke et delt fylke

En deling av Møre og Romsdal i to med et skille i Romsdalsfjorden vil føre til en nedbygging av St.Olavs Hospital. Det skriver direktøren i helse Midt-Norge, Stig Slørdahl, i en blogg på helseforetakets Facebookside. Slørdahl skriver at en slik deling vil føre til at 200.000 innbygggere forsvinner ut av Midt-Norge, og en betydelig reduksjon i regionens muligheter til å investere i nye bygg og nytt medisinsk utstyr. Det var Romsdals Budstikke som omtalte saken først.

Stig Slørdahl
Foto: Geir Vidar Nubdal/NTNU