Ønsker ikke et delt fylke

En deling av Møre og Romsdal i to med et skille i Romsdalsfjorden vil føre til en nedbygging av St.Olavs Hospital. Det skriver direktøren i helse Midt-Norge, Stig Slørdahl, i en blogg på helseforetakets Facebookside.
Slørdahl skriver at en slik deling vil gjøre at Helse Midt-Norge mister 200.000 innbygggere, og at det også vil føre til en betydelig reduksjon i regionens muligheter til å investere i nye bygg og nytt medisinsk utstyr. Det var Romsdals Budstikke som omtalte saken først.