Ønsker ikke anke om sykehustomt

Rådmann Arne Ingebrigtsen i Kristiansund foreslår at kommunen ikke anker dommen fra lagmannsretten om tomteplassering for det nye fellessykehuset. Bystyret avgjør ankespørsmålet om en knapp uke. Ifølge tk.no var det liten stemning for å anke da formannskapet drøftet saken.

Arne Ingebrigtsen
Foto: Roar Halten