Ønsker enda hardere sparetiltak i helseforetaket

– Hvis vi fortsetter i det samme sporet, er jeg ikke så sikker på at den økonomiske situasjonen blir særlig annerledes i 2015 enn i 2014, sier styremedlem Svein Anders Grimstad.

Svein Anders Grimstad

Styremedlem Svein Anders Grimstad understreket at økonomien må komme i orden, særlig fordi det skal bygges et nytt fellessykehus for Nordmøre og Romsdal.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

Under mandagens styremøte i Helse Møre og Romsdal la adm.dir. Astrid Eidsvik frem statusrapporten for de tre siste månedene juni, juli og august.

Der kom det blant annet frem at helseforetaket hadde et budsjettavvik på hele 24 millioner kroner i juni. Dette var langt større enn de to andre månedene, som henholdsvis hadde «kun» 2,8 og 2,1 millioner kroner i avvik.

I tillegg viser den justerte prognosen ved utgangen av august at Helse Møre og Romsdal har et budsjettavvik på hele 80 millioner kroner. Det en markant økning fra tidligere i år.

Styremøte helse møre og romsdal -

Nestleder Petter Bjørdal, styreleder Stein Kinserdal og adm.dir. Astrid Eidsvik.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

– Vi håper at juli og august kan sette trenden videre, men dette er vanskelig å spå, sier Eidsvik.

– Enda mer radikale tiltak

I etterkant av statusrapporten advarte styremedlem Svein Anders Grimstad mot å være skråsikker på at innsparingstiltakene fra juni vil føre til grønne tall i budsjettet på egen hånd.

Den gang vedtok Helse Møre og Romsdal blant annet å innføre følgende sparingstiltak:

  • Etablering av 5-døgnspost ved sykehusene i Ålesund og i Volda.
  • Varmmatproduksjonen i Molde skal samles på Lundavang.
  • I Molde skal dagkirurgisk seksjon samles med én sengepost.
  • Antallet lederstillinger skal reduseres ved hjelp av effektivisering.
  • I Kristiansund skal bemanningen reduseres med en stilling innen hver seksjon ved kirurgisk klinikk.
  • Etablering av 5-døgnspost ved barneavdelingen i Kristiansund.
Styremøte Helse Møre og Romsdal september 2014

Styremøte Helse Møre og Romsdal.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

– 24 millioner kroner er et stort tall, og jeg er sikker på at Astrid (Eidsvik) var lettet da juli-tallene kom. Økonomien er ikke god, og vi styrer mot et underskudd. Dette må vi ta på høyeste alvor, særlig fordi vi skal bygge nytt fellessykehus.

Helseforetaket tar innen 2021 sikte på å bygge et nytt fellessykehus for Nordmøre og Romsdal til en pris av fire milliarder kroner.

Grimstad foreslo på møtet å se på enda hardere sparingstiltak for å få økonomien i balanse.

– Hvis vi fortsetter i samme spor, er jeg ikke så sikker på at den økonomiske situasjonen blir særlig annerledes i 2015 enn i 2014. Vi bør kanskje se på enda mer radikale tiltak, eksempelvis innen fordeling av arbeidsoppgaver, sier han, og legger til at han ikke har noen konkrete forslag til slike tiltak i dag.

Masse å hente

Styreleder Stein Kinserdal sier til NRK at han tror det fremdeles er masse å hente på den løpende måten å drive hvert enkelt sykehus på.

– Jeg tror det er viktig å være iskald på om kuttene skal skje gjennom nye strukturelle tiltak og endringstiltak - som understøtter en fremtidig endring - eller om det skal skje gjennom en rekke tiltak som slår hverandre i hjel, sier han.

På slutten av møtet gikk styret i Helse Møre og Romsdal inn for at hverdagseffektivisering og såkalt «bedring av arbeidsprosesser» skal være hovedfokuset i arbeidet framover.