NRK Meny
Normal

Trolig flertall for oppreisningsordning

Det er trolig flertall i fylkesutvalget for en felles oppreisningsordning for barn som har vært ofre for overgrep og omsorgssvikt, men det er uenighet om detaljene i opplegget.

Fylkesutvalget i Molde

Foran møtet i dag ser det ut til å være flertall for å arbeide for få til en oppreisningsordning. Dette bildet er fra et tidligere møte.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Fylkesrådmannen har sagt nei til å delta i et spleiselag der Møre og Romsdal fylkeskommune tar på seg sekretariatsfunksjonen.

Men det ansvaret bør fylkeskommunen ta, mener Frank Sve (Frp).

– Vi mener det er viktig å få dette på plass nå. Vi ser at det er mange andre fylker som også har tatt det grepet, og vi synes det er rett overfor de barna som har vært utsatt for overgrep og omsorgssvikt, sier Sve.

Vil bevilge 200.000 kroner

Gunn Berit Gjerde

Fylkesvaraordfører Gunn Berit Gjerde (V) vil bevilge penger allerede nå.

Foto: Trond Vestre / NRK

Også Gunn Berit Gjerde og Venstre mener fylkeskommunen må ta et ansvar.

– Jeg tror det er viktig at noen samordner dette slik at de som ble utsatt for overgrep eller omsorgssvikt i de kommunale institusjonene, får en oppreisningsordning og får en oppreisning som gjør at de føler de kan avslutte denne saken, sier Gunn Berit Gjerde som også er sentralstyremedlem i KS.

– Men du vil foreslå at det blir bevilget 200.000 kroner allerede på fylkesutvalgsmøtet mandag?

– Ja, jeg vil allerede nå bevilge 200.000 kroner som fylkeskommunen sin andel i denne spleiseordninga mellom fylkeskommunen, fylkesmannen og kommunene, sier Gjerde.

Moralsk ansvar

Fylkesmannen har vært en pådriver. Det har også SV-politiker Ingrid Opedal vært, men hun sitter ikke i fylkesutvalget.

Foran møtet i dag ser det ut til å være flertall for å arbeide for få til en oppreisningsordning. Men KrF og Steinar Reiten er ikke beredt til å legge 200 tusen kroner bordet nå.

Steinar Reiten

Steinar Reiten (KrF) ønsker en skikkelig saksutredning.

Foto: Trond Vestre / NRK

– Jeg mener vi har et moralsk ansvar og KrF er villig til å legge penger på bordet. Men jeg tror det er viktig å få en skikkelig saksutredning slik at vi ser eksakt hva summen blir, sier Steinar Reiten.

Frivillig deltakelse

Det er en forutsetning at kommunene deltar frivillig. Men selv om et flertall ønsker en oppreisningsordning, og at det trolig er flertall for å gå i dialog med fylkesmannen for å finne en løsning, er det uenighet om detaljene.

Flere politikere er kritisk til at fylkeskommunen skal koordinere dette og mener kommunene bør spille en mer sentral rolle. Og sekretariatsfunksjonen er noe fylkesmannen må betale, mener fylkesordfører Jon Aasen (Ap).

Jon Aasen

Fylkesordfører Jon Aasen (Ap) mener fylkesmannen bør betale sekretariatsfunksjonen.

Foto: Trond Vestre / NRK

– Ja, det må fylkesmannen gjøre og det mener jeg fylkesmannen i alle fall muntlig har sagt at fylkesmannen vil gjennom å bruke skjønnsmidlene. Dersom dette står ved lag så blir det vanskelig å forstå dersom fylkeskommunen sier nei til å delta, sier Aasen.