Oljesøl regna vekk

I Molde er det meste av oljesølet på europavegen vaska vekk av regnet. Entreprenøren har testa friksjonen og kome fram til at den er godkjent.