Oljesøl

Politiet i Ålesund melder om oljesøl i vegbana i området rundt den store rundkjøringa i Breivika. Det er glatt på stedet, og brannvesen og entrepenør er på vei.