Frykten for eit alvorleg oljeutslepp frå skipstrafikken gjer at beredskapen på kysten no blir skjerpa. Nytt utstyret frå Kystverket skal sørge for raskare utrykking ved omfattande oljesøl....

Oljeberedskapen vert skjerpa

Frykten for eit alvorleg oljeutslepp frå skipstrafikken gjer at beredskapen på kysten no blir skjerpa. Nytt utstyret frå Kystverket skal sørge for raskare utrykking ved omfattande oljesøl....