Hopp til innhold

Ole Rolfsrud fikk språkpris

Ole Rolfsrud er tildelt kringkastingssjefens språkpris for 2015. Rolfsrud er programleder i NRK sport, og kommer opprinnelig fra Hareid.

Ole Rolfsrud og Tor Gjermund Eriksen

Det var kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen som overrakte prisen til Ole Rolfsrud på vegne av en jury.

Foto: Olaug Bjørneset, NRK

Ole Rolfsrud fikk prisen under en tilstelning på Marienlyst i ettermiddag. Brandølen trodde han skulle i et helt annet ærend.

– Jeg trodde jeg kom hit for å snakke om introduksjoner i Sportsrevyen. Jeg skjønte ikke at jeg skulle få en pris før kringkastingssjefen starta talen sin, så mine gode kollegaer i sporten klarte å lure meg, sier en glad prisvinner.

Rolfsrud sier at det først og fremst er utrolig hyggelig og overraskende å få en slik pris. Men han vedgår at språkføringen har blitt mer og mer viktig for han i jobben.

– Jeg har fått en mye mer bevisst holdning til språk etter jeg fikk en sentral formidlingsrolle i sporten. Da jeg var reporter var jeg ikke like opptatt av språket, og formidling gjennom språket slik jeg er som programleder, sier Rolfsrud.

Fått lov å leike seg

– Gjennom Sportsrevyen så har jeg fått lov å leike med språket. Sporten har ofte vært kritisert for å bruke klisjeer. Jeg har hele tiden forsøkt på utfordre dette, og språklig presentere slik at jeg ikke avslører for mye nfor seerne før saken starter, sier Rolfsrud.

Det var kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen som overrakte prisen på vegne av en jury.

– Ole Rolfsrud har en blanding av originalt og særpreget språk, men tydelig og forståelig. Han klarer å føre et godt språk i vekslinga mellom dialekt og nynorsk. Det er viktig for NRK å ha slike personer.

Kringkastingssjefen trakk også frem NRKs rolle som språkrøkter i Norge.

– NRK er den viktigste språkrøkteren i Norge. Vi når alle hver dag. Måten vi behandler språket på er utrolig viktig. Vi skal ha dialekt-mangfold, men dette må avveies mot forståelig og tydelig språk. Det tror jeg vi klarer, sier Eriksen.