Økt tillit til Politiet

Politiet i Møre og Romsdal har fått økt tillit blant innbyggerne i år går det frem av den årlige innbyggeundersøkelsen. I undersøkelsen som IPSOS gjør for Politidirektoratet går det frem at 84 prosent av de spurte sier de svært stor eller ganske stor tillit til politiet i Møre og Romsdal. I fjor var tallet 79 prosent.

Ingar Bøen
Foto: Jannicke Susann Farstad / NRK