Hopp til innhold

Økonomien trolig i balanse for Tall Ships Races

Regnskapet for sommerens seilfest i Ålesund er fortsatt ikke ferdig, men så langt ser det ut til at rammene holder, det mener Astrid Eidsvik, rådmann i Ålesund.

Tall Ships Races i Ålesund

Tall Ships Races gikk av stabelen i Ålesund i juli 2015.

Foto: Kari Nygard Tvilde / NRK

Det var smp.no som omtalte saken først. Sluttrapporten for seilfesten Tall Ships Races er klar, og 15. desember skal den legges fram for formannskapet.

Økonomi

Til tross for at sluttrapporten ikke inneholder noe endelig regnskap, mener rådmannen i Ålesund at regneskapet vil holde seg innenfor budsjettet.

Astrid Eidsvik, rådmann i Ålesund

Rådmann i Ålesund, Astrid Eidsvik, tror budsjettet etter skutefesten Tall Ships Races vil gå i balanse.

Foto: Silje Bjerknes / NRK

– Det er bare småtterier som står igjen i forhold til å få avsluttet regnskapet, men slik det ser ut nå er dette et budsjett som går i balanse, sier Astrid Eidsvik, rådmann i Ålesund kommune til NRK.no.

Hun utelukker at skutefesten blir et tapsprosjekt.

– Det blir det ikke. Slik som det ser ut nå blir dette i samsvar med budsjettet, sier rådmannen.

Ålesund kommune sitt bidrag til arrangementet har vært et kontantbidrag på 1,5 mill. kroner. I tillegg er det levert kommunale tjenester for om lag kr 800 000.

Stort budsjett

Størsteparten av Ålesund kommune sitt tjenestebidrag har bestått av kommunikasjons- og informasjonstjenester, IT-tjenester, tekniske tjenester og administrasjon.

I sluttrapporten mener Eidsvik at det også er grunn til berømme den økonomiske innsatsen fra næringslivet, Stiftelsen Kjell Holm, Næringsforeningen og Møre og Romsdal fylkeskommune.

18,5 millioner kroner ble betalt inn i kontanter til Tall Ships Races, og sponsorinntektene utgjør over halvparten av dette med nesten ti millioner kroner. Salgsinntekter, egenandeler osv. innbrakte 2,5 millioner mens Stiftelsen Kjell Holm bidro alene med 2,1 millioner kroner.

Mener arrangementet var en suksess

Eidsvik mener The Tall Ships’ Races genererte store økonomiske verdier for byen og regionen, og var et arrangement som publikum satte pris på, gledet seg over og har gode minner fra.

– Totalt sett ble The Tall Ships’ Races en suksess, som var med på å sette Ålesund på kartet. Det var et vellykket arrangement både for Ålesund kommune og for regionen generelt. Det var et knirkefritt arrangement når man ser på totalbildet, sier Eidsvik til NRK.

Rådmannen vektlegger også at det både før og under arrangementet oppsto utfordringer som måtte takles. I hovedrapporten er det gitt nærmere informasjon både om gjennomføringen av arrangementet og forbedringspunkter for senere arrangement.

– Vi ser selvsagt at det alltid er forbedringspotensial, og at vi kan få til et bedre samarbeid mellom ulike aktører som har sine ulike roller. men totalt sett var dette et vellykket arrangement, sier Eidsvik.

Skal vurdere ny søknad

Selv om det er mange positive opplevelser og ringvirkninger av et stort arrangement som
The Tall Ships’ Races, er ikke rådmannen klar å gi noen tilråding om framtidige søknader, men anbefaler at det i løpet av 2017 blir gjort en vurdering av om Ålesund skal søke om å være vertshavn i 2022.

– Det vil vi vurdere på nytt og komme med en egen sak på et senere tidspunkt. Vi har innen utgangen av 2017 å vurdere om vi skal søke om å være vertshavn for et nytt Tall Ships Races i fremtiden, sier Eidsvik.