Hopp til innhold

Økonomien i Ålesund: –  Fortsatt veldig stor usikkerhet

Kommunedirektør Steven Hasseldal i Ålesund mener budsjettvedtaket som kommunestyret gjorde i kveld er et viktig skritt for å få orden på økonomien.

Han sier vedtaket kan gi en økonomisk balanse, men det er fortsatt stor usikkerhet knyttet både til utgiftssida og inntektssida.

Politikerne har tatt ut svært mange av kuttforslagene som kommunedirektøren la på bordet, men flertallet har lagt inn nye kuttforslag på tilsammen 35 millioner kroner.

– Men krisa i Ålesund kommune er ikke over, og det kommer til å bli mange smertefulle grep fremover, sier Monica Molvær (H).

Flertallet og mindretallet i kommunestyret er uenige om korleis dei skal auke inntektene.

– Vi tømmer jo disposisjonsfondet, og det betyr at til neste år så har vi ikke de pengene. Vi ønsker jo å beholde de tilbudene som vi nå har berga. Så blir det heilt inn til beinet så må vi se på eiendomsskatten. 2025 og 2026 tror jeg bli steintøft, sier Anne Berit Støyva Emblem (Ap).

Kommunedirektør i Ålesund, Jon Steven Hasseldal.
Foto: Remi Sagen / NRK