Øker renta på boliglån

SpareBank 1 SMN øker renta på boliglån med 0,25 prosentpoeng for nye kunder fra 26. september og tilsvarende renteendring på øvrige lån fra 9. november. Renteendringen skjer med bakgrunn i den gradvis økte pengemarkedsrenta. – Vi tror denne endringen er forventet fra kundene og at de fleste raskt vil kunne innstille økonomien på noe økte kostnader, sier konserndirektør Svein Tore Samdal i SpareBank 1 SMN i en pressemelding. Fire banker så langt hevet renta.