Øker potten med to millioner

Fiskeridepartementet vil styrke satsingen på å få barn og unge til å spise mer fisk. Klippfiskakademiet i Ålesund er en av institusjonene som har søkt penger til å videreføre arbeidet med å gi barn og unge gode opplevelser med fisk.Departementet øker derfor potten fra 10 til 12 millioner kroner på landsbasis