Hopp til innhold

Offshoregigantens siste generalforsamling

Farstadepoken er over i sunnmørsk offshorenæring. Nå er det mange som frykter for fremtiden til den maritime klyngen.

Styreleder i Farstad Shipping, Sverre A. Farstad (t.v.) og Per Anders Sæhle, Wikborg Rein

Styreleder i Farstad Shipping, Sverre Andreas Farstad og Per Anders Sæhle i Wikborg Rein spå rederiets siste generalforsamling.

Foto: Frode Berg / NRK

– Jeg åpner denne generalforsamlingen med litt vemod. Det blir den siste i selskapets historie, sa styreleder Sverre Andreas Farstad i ettermiddag. Nå er sammenslåingen mellom Farstad Offshore og Solstad Offshore formelt vedtatt.

Farstad understreket at de siste månedene har vært en vanskelig periode for dem som har drevet et av verdens største offshorerederi gjennom mange år. Noe mer ville han ikke si i dag.

Nå går prosessen videre og i begynnelsen av juni skal fusjonen være gjennomført. Det nye offshorerederiet Solstad Farstad etableres i Skudeneshavn med Lars Peder Solstad som administrerende direktør.

Bekymring for en framtid uten rederier

Flere er nå bekymret for framtida til det som kalles den maritime klyngen på Nordvestlandet. Når et så stort rederi forsvinner betyr det mye også for annen maritim næring i regionen.

– Rederiene har vært navet i denne næringen. Alt fra eiere til folk ombord i båtene setter premisser for utstyrsleverandørene. Det er en rekke komponenter som skal inn i disse båtene, og utviklingen av nye produkter har skjedd i et nært samarbeid mellom designere, mannskap og utstyrsleverandører, sier viserektor ved NTNU i Ålesund, Annik Magerholm Fet.

Annik Magerholm Fet

Viserektor ved NTNU i Ålesund, Annik Magerholm Fet, mener de store rederiene har stor politisk påvirkningskraft, og at det er en viktig grunn for at Nordvestlandet bør kjempe for å beholde flest mulig av dem.

Foto: Frode Berg / NRK

Hun er professor i miljøledelse, systemteknikk og livsløpsanalyse og har hatt spesielt fokus på maritim sektor og jobbet tett på næringslivet i flere år. Når styringen av Farstadrederiet nå forsvinner ut av fylket, frykter hun at samarbeidet på tvers i næringen kan bli utvannet.

Rederiflytting rammer studietilbudet

– Det finnes sterke miljøer også lenger sør som kan bygge seg opp, og ta opp konkurransen med bedriftene på Nordvestlandet. Det er selvfølgelig muligheter for at møringene fremdeles kan vinne konkurransen om kontraktene selv om tyngdepunktet for rederivirksomheten flytter seg sørover, men på lengre sikt kan samarbeidet bli utvannet og til slutt forvitre helt, sier Fet.

Som viserektor ved NTNU i Ålesund har hun allerede fått merke det som skjer. I år har søkertallene både til nautikk og skipsdesign gått ned. Det gjør henne urolig. Annik Magerholm Fet ser dette som signaler fra et marked preget av usikkerhet.

– Mange av søkerne våre kommer fra Møre og Romsdal. Disse ungdommene tar nå innover seg den usikkerheten som finnes i bransjen og velger nye yrker. Jeg tror oljeprisen vil øke igjen, men før det skjer kan vi oppleve at leverandørindustrien styrkes der rederiene ligger, sier Fet.

Sverre Andreas Farstad, styreleder Farstad Shipping

Styreleder Sverre A. Farstad ledet sin siste generalforsamling i Farstad Shipping.

Foto: Frode Berg / NRK

Fet påpeker at Farstad Shipping har vært viktig for utviklingen av utdanningssystemet i fylket både når det gjelder bruk av simuleringsteknologi og samarbeid om andre deler av utdanningssystemet.

– Vi er avhengig av dette samarbeidet for å gi et studietilbud som er godt tilpasset behovet i næringslivet, sier Fet.

SISTE FRÅ MØRE OG ROMSDAL