NRK Meny

Offentleggjering av ny helsetopp

I dag vert det truleg presentert ein ny konstituert direktør i Helse Møre og Romsdal, som tar over jobben etter Astrid Eidsvik. Styreleiar Stein Kinserdal har kandidaten klar, men treng godkjenning frå styret før namnet vert offentleggjort.