OBS-varsel i Møre og Romsdal

Meteorologisk institutt har sendt ut OBS-varsel for Møre og Romsdal. Risiko for høy vannstand, estimert til 30–50 cm over høyden oppgitt i tidevannstabellene, ventes i perioden onsdag ettermiddag til torsdag ettermiddag. Vannstanden ventes å være på det høyeste kl. 12–13 om ettermiddagen og kl. 00–01 om natten. Mer informasjon om tidevann og vannstand finnes på sehavniva.no