OBOS og Åbo slår seg sammen

Nå er det helt klart: OBOS og Ålesund boligbyggelag blir slått sammen. Fusjonen er nå endelig vedtatt i OBOS' generalforsamling.

Finn Dyb-Sandnes

Finn Dyb-Sandnes er administrerende direktør i Åbo. Fra 1. oktober er Åbo en del av OBOS-konsernet.

Foto: Åbo

Prosessen har pågått i over ett år. Ålesund boligbyggelag har gjennomgått en prosess med å få orden på økonomien og å skaffe seg en bredere plattform.

– Vi er svært glade for å få samarbeide med de beste i landet, både når det gjelder tjenester til medlemmer, boligselskaper og ikke minst vårt hovedformål; å skaffe boliger til våre medlemmer, sier administrerende direktør Finn Dyb-Sandnes.

Men er du ikke redd for å miste den lokale forankringen?

– Nei. Boligbyggelaget skal være til å kjenne igjen. Det vil fortsatt være lokalt drevet. Det vil fortsatt være de samme personene man møter. Men vi vil ha en oppbacking i OBOS' ressurser.

Ålesund blir et regionsenter i OBOS-konsernet. ÅBO har 6000 medlemmer. Disse vil nå få forkjøpsrettigheter i OBOS sine borettslag over hele landet. Totalt har OBOS 87000 boliger.

– Forkjøpsretten er en av grunnene til at mange er medlem i boligbyggelagene. Nå økes dette, slik at den gjelder over alt i Norge der OBOS er representert, sier Dyb Sandnes.

Også OBOS ser store fordeler med å gå inn i Ålesundsområdet, og selskapet har planer om å drive aktiv boligutvikling.

– Nå kan vi med enda større kraft fortsette det gode arbeidet Ålesund Boligbyggelag har gjort i en region med en positiv utvikling. Her er det store muligheter for en organisasjon som OBOS innenfor både boligutvikling, næringseiendom og bankvirksomhet, sier konsernsjef Martin Mæland i OBOS.

Det er mange år siden OBOS var et rent Oslo-selskap. Boligbyggelaget har på et tidligere tidspunkt gått i kompaniselskap med søsterorganisasjonene i Tønsberg, Stavanger, Fredrikstad og Hamar. Deretter kom fusjonen med StorBergen Boligbyggelag. Videre har det vært forhandlinger med selskapene i Ålesund, Molde og Kristiansund. Nå er fusjonen fullført for Ålesunds del.