NRK Meny
Normal

Obligasjonseierne sa nei til Havila-planene

Havilas forslag til restruktureringsplan fikk ikke tilstrekkelig tilslutning fra obligasjonseierne. Det planlagte møtet mellom partene på torsdag er avlyst.

Sola skinner på Havila

NESTE MØTE AVLYST: Møtet mellom Havila og obligasjonseierne på torsdag er avlyst. På onsdag fikk Havila et nei for sitt forslag til restruktureringsplan.

Foto: Arne Flatin / NRK

Det var den 9. november at Havila Shipping ASA lanserte planen for finansiell restrukturering av selskapet. Denne planen har støtte fra selskapets sikrede bankforbindelser og Havila Holding AS som er selskapets største aksjonær.

Planen har ifølge denne børsmeldingen også støtte fra selskapets usikrede bankforbindelser.

Det er denne planen som nå ikke har fått tilslutning fra et tilstrekkelig antall av obligasjonseierne.

– Det gikk som vi sa

Tom Henning Slethei, en av obligasjonseierne som har vært mot planen helt siden den ble lansert. Han var tidlig ute med meldingen om at den ikke ville blei vedtatt på obligasjonseiermøtet.

Tom Henning Slethei

Obligasjonseier Tom Henning Slethei er fornøyd med at det ikke er snakk om konkursfare.

Foto: Frp

– Det ble slik som vi hadde sagt, sier Slethei.

Nå er Slethei opptatt av å fortsette en konstruktiv dialog både med eierne og bankene der målet er å finne fram til en god løsning for videre drift av selskapet.

Han vil ikke gå mer konkret inn på detaljene i disse samtalene, men han er fornøyd med at det ikke står noe om konkursfare i den børsmeldingen som selskapet har sendt ut.

Ingen ny konkurstrussel

– Havila Shipping hadde jo truet med konkurs dersom dette skjedde. Der gjentas ikke nå, og det er vi glade for, sier Slethei.

I børsmeldingen fra Havila Shipping som kom like etter dagens obligasjonseiermøte, står det blant annet at selskapet vil videreføre en tett dialog med banker og sikrede og usikrede obligasjonseiere, med den hensikt å kunne fremlegge et revidert forslag innen kort tid.

Etter det NRK forstår sitter ledelsen i Havila nå samlet i møte, men foreløpig har det ikke blitt gitt noen kommentarer utover det som står i børsmeldingen.

I meldingen står det også at Havila Shipping vil videreføre virksomheten. Det gjelder også kontinuerlig og sikker drift av skipene overfor alle kontraktsmotparter og betjening av leverandører av varer og tjenester.

Havila tror ikke på planene

Havila Shipping har tidligere hevdet at restruktureringsplanen til obligasjonseierne ikke vil få støtte fra sikrede og usikrede banker, og at den derfor ikke vil kunne gjennomføres, selv om planen skulle få tilslutning i obligasjonseiermøtet.

I en børsmelding som kom fra selskapet den 14. november 2016 står det at det mest sannsynlige utfallet for Havila Shipping er begjæring av oppbud/konkurs dersom restruktureringsplanen ikke blir godkjent av de usikrede obligasjonseierne.

Selv om interessenter under slike omstendigheter har forberedt backup planer, vil avgjørelse om hvordan dette skal tas videre da bli tatt av konkursboet i samarbeid med bl.a. de sikrede kreditorene, står det i meldingen.

Avlyste planlagt møte

Etter planen skulle det også holdes et obligasjonseiermøte på torsdag, men det har nå blitt avlyst. Grunnen skal være at obligasjonseierne nå ser optimistisk på en videre dialog med selskapet.

Selv om han nå har fått gjennomslag for et forslag han stiller seg bak, så vil han ikke kalle dagens resultat for en seier.

– Fram til vi har fått en endelig løsning så har vi ikke grunnlag for å feire noe som helst. Den dagen det er helt sikkert at Havila Shipping ikke går konkurs så kan det være en grunn til å feire på vegne av selskapet, men ikke på vegne av obligasjonseierne og andre investorer. Dette har kostet for mye penger, sier Slethei.

Slethei understreker at tålmodigheten til kreditorene er svært tynnslitt etter mange måneder med forhandlinger, men han er nå innstilt på at det han kaller et maratonløp må fullføres.

– Vi er forberedet på å bruke den tiden som er nødvendig, sier han.

Betyr det år eller måneder?

– Det må i alle fall bli under et år, sier Slethei til slutt, men han vil ikke si noe bestemt om hva som kreves for at partene nå skal bli enige.